Välkommen till Nethouse!

Att lägga pusslet med väl fungerande IT är en utmaning. En utmaning som kräver förståelse och lyhördhet för verkliga behov, både idag och i framtiden.

Vi levererar lösningar i nära samarbete med uppdragsgivare både i näringslivet och den offentliga sektorn. Vi är både IT- och verksamhetskonsulter och vi arbetar med beprövade metoder för att förverkliga de möjligheter som IT erbjuder.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Inom detta område identifierar vi de möjligheter IT ger för att öka konkurrenskraften eller effektivisera arbetet för våra uppdragsgivare.
Läs mer

IT-infrastruktur

Som arkitekter och specialister inom IT-infrastruktur möjliggör vi de krav och önskemål våra uppdragsgivare har på sina IT-system.
Läs mer

Systemutveckling

Genom att bygga och koppla samman IT-system förverkligar vi IT-lösningar som ökar konkurrenskraften och effektiviserar uppdragsgivarens arbete.
Läs mer

Klimatsmart
Vi bedriver klimatsmart
verksamhet och erbjuder
klimatsmarta tjänster.

Läs mer

Göteborg | 0770-17 44 00 | info.got(a)nethouse.se

Stockholm | 0770 - 17 45 13 | info.sto(a)nethouse.se

Örebro | 019-16 40 00 | info.orb(a)nethouse.se

Borlänge | 0243-79 42 00 | info.ble(a)nethouse.se

Linköping | 0770-17 43 00 | info.lpi(a)nethouse.se

Koncernkontor | 019-16 40 00 | info(a)nethouse.se

Copyright © 2009 Nethouse Sverige AB, med ensamrätt.
Nethouses logotyp är ett registrerat varumärke tillhörande Nethouse Sverige AB.